6 noteringar i närtid och längre fram under 2021

6 företag som ska notera sina aktier under 2021 är Hemply Balance, Hemnet, Ngenic, Intellego Technologies, Nordic Asia Investment Group och en avknoppning från Momentum Group.

Hemply Balance –  Ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på utveckling och försäljning av intimvårdsprodukter, samt kosttillskott i form av olja och kapslar, så som CBD. Kosttillskotten säljs utanför Sverige. Hemply Balance gör nu en noteringsemission på 12,5 Mkr och noterar sig sedan på NGM Nordic SME den 6 maj.

Hemnet – Sveriges största bostadssajt via vilken majoriteten av Sveriges bostadsköpare hittar sin bostad. Hemnet bekräftade för några dagar sedan att de ska noteras på Nasdaq Stockholm inom kort. Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktier, sålda av bland annat General Atlantic, Sprints Capital och Care of Hemnet.

Ngenic – Ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt. Meddelade för några dagar sedan att de ansökt om notering på First North som ska ske i månadsskiftet maj/juni. Enligt Di Digital är målet att ta in 50 Mkr och värdering uppges idag vara ca 120 Mkr.

Intellego Technologies – Utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter. Den 5 april  höll bolaget en extra bolagsstämma där ett antal beslut ska tas som syftar till att kunna notera bolaget på First North eller annan marknadsplats.

Nordic Asia Investment Group – Ett investmentbolag med fokus på den digitala konsumenttillväxten i Kina. Ara Mustafa på EFN berättade för några dagar sedan på Twitter att han fått ett nytt jobb på det nya investmentbolaget Nordic Asia Investment Group. Han berättade då även att bolaget ska göra en IPO under 2021.

Momentum Group-avknoppning – Det börsnoterade företaget Momentum Group AB meddelade för några dagar sedan att de överväger att knoppa av och särnotera den ena hälften av koncernen. ”I syfte att förstärka respektive affärsområdes förutsättningar för att uppnå sina ambitioner på bästa sätt och härigenom skapa ökat aktieägarvärde har styrelsen nu gett koncernens företags­ledning i uppdrag att utreda möjligheterna och förutsättningarna för en eventuell uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Ytterligare information om resultatet av detta uppdrag kommer att lämnas av styrelsen under räkenskapsåret.”


Läs även:

Tre noteringar och två indirekta noteringar

Tellusgruppen växer både organiskt och genom förvärv – Notering på Nasdaq First North

Spermosens IPO får teckna-rekommendation av analytiker

Intellego Technologies AB

Intellego Technologies utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter.