Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB

Hemply Balance Holding AB
Box 14055
104 40 Stockholm

Hemsida:

hemplybalance.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hemply Balance är ett hälsokostbolag inom hampaprodukter som fokuserar på utveckling och försäljning av intimvårdsprodukter, samt kosttillskott i form av olja och kapslar. Kosttillskotten säljs utanför Sverige.

Teckningsperiod:

9 april 2021 - 20 april 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

43 kr per unit / 21,50 kr per aktie

Likviddag:

26 april 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

38,3 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

1 unit, minimum 125 units.

Övrigt:

Hemply Balance noteras på NGM Nordic SME den 6 maj 2021.

Teckningsåtaganden om 9,1 Mkr, motsvarande cirka 72,4 procent av erbjudandet, har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare.

Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 8 – 22 november 2021. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden 25 oktober – 5 november 2021 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 43 SEK och lägst 21,5 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 6,25 – 12,5 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nordic SME.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss