Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Occlutech Holding AG
Occlutech Holding AG

Occlutech Holding AG
Feldstrasse 22
8200 Schaffhausen, Schweiz

Hemsida:

occlutech.com

Verksamhet:

Occlutech har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringen; Tor Peters 49,02 %, Mert Aygen 7,03 %, Fumedica Intertrade AG 5,43 %, RoosGruppen AB 5,08 %.

Tor Peters är huvudägare.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

29 september 2021

Värdering:

Uppdatering: 3,9 Mdkr post money efter en noteringsemission på 964 Mkr. 50 kr per aktie/depåbevis.

2,9 Mdkr enligt noteringserbjudandet.

Övrigt:

Di skrev för någon dag sedan att Occlutech siktar på en börsnotering. Tor Peters som är styrelseordförande och största ägare säger att de tittar på lite olika alternativ, samt att man diskuterar med börsen i Stockholm och banker i Schweiz.

Di skriver att bolaget formellt är Schweiziskt, men att en stor del av ledningsfunktionen och 30 anställda finns i Sverige. Vi noterar även att bolagets webbsajt anger ett svenskt bolag och en svensk adress.

Uppdatering: I början av september 2021 meddelade Occlutech att de ska notera depåbevis på First North och inför det genomföra en nyemission på 965 Mkr under september 2021.

Fjärde AP-fonden och SEB Investment Management har åtagit sig att teckna depåbevis i noteringserbjudandet för ett belopp om 400 Mkr.

Carnegie agerar som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Bryan, Garnier & Co. agerar som Joint Bookrunner.

Uppdatering: Occlutech noteras på First North den 29 september 2021.

Uppdatering: På kvällen den 29 september meddelade Occlutech att de drar tillbaka emissionen och ställer in noteringen.

"Trots att den indikerade efterfrågan översteg antalet Depåbevis som erbjöds med ett väl övertecknat erbjudande, så bedömdes efterfrågan från långsiktiga investerare i erbjudandet i kombination med svagt sektorsentiment inom MedTech inte vara tillräckligt stark för att säkerställa en tillfredsställande handel i Depåbevisen efter noteringen."

Uppdaterat: 2021-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss