6 företag som ska notera sig på Stockholmsbörsen under 2020

6 företag som ska notera sig på Stockholmsbörsen under 2020 är IRLAB Therapeutics, Qliro, Wästbygg, Nordnet, Fasadgruppen och Diaverum.

IRLAB Therapeutics – Utvecklar läkemedel för behandling av Parkinsons. Detta är ingen nynotering, utan en flytt från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista den 30 september.

Qliro AB – Erbjuder betallösningar och kreditlösningar till e-handlare. Qliro AB knoppas av från Qliro Group AB och noteras på Stockholmsbörsen den 2 oktober.

Wästbygg – Ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. Ägs till största del av Rutger Arnhult. IPO:n kommer att vara på högst 1 093 Mkr. 800 Mkr i nya aktier och 150 Mkr i befintliga, samt med möjlighet att utöka med 143 Mkr i nya aktier.

Nordnet – En bank med en historik och fokus på att vara en nätmäklare. Har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet skickade nyligen ut ett pressmeddelande där man bekräftar att man överväger en börsnotering.

Fasadgruppen – Sveriges största och Nordens enda fasadkoncern. Verksamheten bygger på lokala entreprenörsdrivna företag. Dagens Industri skrev i mitten av september att företaget ska noteras på Stockholmsbörsen innan året är slut. Carnegie uppges leda noteringsarbetet där även Nordea ska ha en roll.

Diaverum – En av världens ledande tillhandahållare av njurvård och den största oberoende tjänsteleverantören i Europa. Detta företag har varit aktuellt för en börsnotering i flera omgångar men har aldrig kommit till skott. Verksamheten har dock fortsatt att växa och har nog numera en värdering kring 20 miljarder kronor. En notering är inte bekräftad, men enligt Dis källor är det nu sannolikt att en notering faktiskt blir av i slutet av året.

Läs även: Tre livsmedelsföretag som ska notera sig

Wästbygg AB

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.