6 aktuella och kommande noteringar

6 företag som ska notera sina aktier är Bubbleroom, Sun4Energy, Nattaro Labs, Opter, BPC Instruments och W5 Solutions.

Bubbleroom – Ett välkänt e-handelsföretag som säljer modekläder. Gör nu en noteringsemission på 174 Mkr inför sin notering på First North den 23 november. Vasastaden, FE Fonder, Aktia Bank, Modelio Equity, Nordic Cross Asset Management och Jack Weil har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för sammanlagt cirka 97 Mkr.

Sun4Energy – Säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Gör nu en noteringsemission på 14 Mkr inför sin notering på NGM Nordic SME den 26 november.

Nattaro Labs – Internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Företaget gör nu en noteringsemission på 18 Mkr inför sin notering på Spotlight den 10 december.

Opter – Utvecklar och säljer en affärskritisk egenutvecklad standardmjukvara för transportplanering till transportbolag i Norden. Gör en IPO på 85,9 Mkr varav 70,6 Mkr är befintliga aktier och noteras sedan på First North. Cliens Kapitalförvaltning, Proventus AB, Adrigo Small & Midcap L/S, Cloud Capital AB, Johan Thorell via Gryningskust Holding AB, och MW Asset Management AB har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 65 Mkr.

BPC Instruments – Utvecklar och säljer automatiserade, analytiska instrument som möjliggör en effektivare, mer tillförlitlig och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av bioteknikindustrier. Ska noteras på Spotlight under innevarande kvartal.

En trolig noteringskandidat

W5 Solutions – Levererar högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd. Har inte kommunicerat någon noteringsplan, men baserat på pressmeddelanden och formella beslut den senaste tiden verkar det inte osannolikt att en notering finns i planerna.


Läs även: Affärsvärlden ger en teckna-rekommendation till SHT:s noteringserbjudande

W5 Solutions AB

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd.