Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nattaro Labs AB
Nattaro Labs AB

Nattaro Labs AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

nattarolabs.se

Verksamhet:

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Ägare:

Innan noteringsemissionen; Almi Invest AB 10,3 %, Arctic Seals AB (Fam Brunqvist) 9,5 %, Carl-Magnus Hansson 7,9 %, Quinary Investment AB (Johan Qviberg) 5,9 %, Svantab AB (Svante Paulsson 5,9 %, Cimex Guide i Lund AB (Anders Nilsson) 5,8 %, Carl-Johan Gustafson 4,8 %, Almi Invest Syd AB 4,6 %, Christine Dahlman Jacobsen 4,3 %, Magnu Bäckmark 4,3 %, Övriga 36,6 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

10 december 2021

Värdering:

Uppdatering: 57,2 Mkr post money

39,2 Mkr pre-money och 57,2 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 7 kr per aktie.

Övrigt:

Nattaro Labs noteras på Spotlight den 10 december 2021.

Uppdatering: Nattaro Labs noteringsemission blev övertecknad och bolaget använde hela övertilldelningsoptionen. Bolaget fick drygt 1000 nya aktieägare.

Uppdaterat: 2021-11-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss