Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nattaro Labs AB

Nattaro Labs AB

Nattaro Labs AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

nattarolabs.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Teckningsperiod:

8 november 2021 - 19 november 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

39,2 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 1).

Post:

1 unit, minimum 600 units.

Övrigt:

Nattaro Labs noteras på Spotlight den 10 december 2021.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 ger innehavaren rätt att mellan 10 januari och 21 januari 2023 teckna en (1) aktie till 9 kr.

Uppdaterat: 2021-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss