5 företag som ska noteras under hösten 2020

5 företag som ska noteras under hösten 2020 är Svenska Nyttobostäder, Annehem Fastigheter, Dancann Pharma, RightBridge Ventures och Conax Group. 4 av dem har kopplingar till noterade bolag.

Vi skrev nyligen om företagen som ska notera sig i närtid, samt följde upp vilka som sällat sig till skaran där efter. Men denna gång lyfter vi blicken och listar fem företag som ska notera sig till hösten. Fyra av dem har kopplingar till noterade bolag.

Svenska Nyttobostäder – Äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter. ALM Equity skrev för en vecka sedan att de planerar att notera sitt dotterbolag Svenska Nyttobostäder under andra halvåret 2020. ”Diskussioner pågår med investerare i projekt under Svenska Nyttobostäder och under ALM Småa Bostad om byte av ägande i projekt mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder. Totalt föreslås 25 investerare konvertera sitt ägande i projekt till aktieägande i Svenska Nyttobostäder och därigenom förbinda sig att teckna aktier motsvarande en kapitalinvestering om 2,1 miljarder kronor.”

Annehem Fastigheter – Äger och förvaltar kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Det är Peab som bildar ett nytt bolag till vilket man tillför sina helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Peab kommer att dela ut bolaget till sina aktieägare och notera det på Nasdaq Stockholm under hösten.

Dancann Pharma – Fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden. Medicinsk cannabis brukar alltid väcka investerares intresse. Ska notera sig på Spotlight under hösten.

RightBridge Ventures – Kommer att vara ett investeringsbolag med uppdrag att identifiera och förvärva bolag inom e-sport och gaming. Bolaget grundas av Abelco och noteringen ska ske senare i år. ”Ambitionen med RightBridge är att kapitalisera på Abelco:s brygga mellan Skandinavien och Asien, på de operativa tillgångar i våra portföljbolag samt på vår erfarenhet av publika kapitalmarknader. RightBridge har en uttalad fokusering på att öka Abelco:s aktievärde till våra aktieägare genom en börsintroduktion under 2020”

Conax Group – Utvecklar programvaror inom bland annat open banking och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockkedja som klarar höga transaktionshastigheter. FrontOffice, som håller på att byta namn till Front Ventures, äger 23 % och sköter även noteringen av bolaget som ska ske under 2020.

Svenska Nyttobostäder AB

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.