5 kommande noteringar via omvända förvärv

Dörr till börsen

Fem noterade företag som säljer sina börsplatser för att fem andra företag ska bli noterade via omvända förvärv.

Ett omvänt förvärv är när ett företag köper ett annat och betalar med så många aktier att det i praktiken är det uppköpta företaget som är köparen. Manövern kan användas när ett noterat företag som inte längre har någon betydande verksamhet vill sälja sin plats på börsen, och ett annat företag som vill notera sig tycker att det är en smidig väg till en notering. Nedan har vi sammanställt fem företag som planerar att notera sig på det sättet.

Mashup via Kollect on demand

Mashup äger en fastighet på 78 hektar i Irland med bygglov för en återvinningsanläggning för upp till 25.000 ton per år. I slutet av februari 2024 meddelade First North-noterade Kollect on Demand att Mashup ska noteras via dem. Nuvarande ägare av Kollect on Demand kommer att äga 14 procent.

EmbeddedArt via C Security Systems

EmbeddedArt levererar produkter och konsulttjänster inom kärnområdena försvar, IoT och systemutveckling. I mitten av februari 2024 meddelade Spotlight-noterade C Security Systems att EmbeddedArt ska noteras via dem. C Security Systems aktieägare kommer att äga 9 procent.

Rosemonkey via QuiaPEG Pharmaceuticals

Rosemonkey, ska under varumärket OM VITOS, etablera sig som en försäljare av hälsokost med fokus på Omega 3. I början av november 2023 meddelade First North-noterade QuiaPEG Pharmaceuticals att Rosemonkey ska noteras på First North via dem. QuiaPEG Pharmaceuticals aktieägare kommer att äga 5 procent av verksamheten.

Gondolin Group via Taurus Energy

Gondolin är en norsk destinationsutvecklare. I början av december 2023 meddelade Spotlight-noterade Taurus Energy att Gondolin ska notera sig via dem. Taurus Energys aktieägare kommer att äga 2 procent.

Avsalt via Zesec

Avsalt utvecklar och säljer system för rening och avsaltning av vatten, med fokus på bräckt vatten. I slutet av oktober 2023 meddelade NGM Nordic SME-noterade Zesec att Avsalt ska notera sig via dem. Zesecs aktieägare kommer att äga 3,53 %.

Tänk på att hinder kan uppstå

Tänk på att en plan att genomföra en transaktion inte behöver fullföljas, det kan komma alla möjliga hinder i vägen. Från att intentionen att göra en notering på detta sätt till att transaktionen formellt är genomförd råder alltså viss osäkerhet.

Mashup Plc

Mashup äger en fastighet på 78 hektar i Irland med bygglov för en återvinningsanläggning för upp till 25.000 ton per år och bygglov för en solcellspark på 4 MW som kan användas för att driva återvinningsanläggningen.