Börsnotering av

Rosemonkey Ltd

Rosemonkey, ska under varumärket OM VITOS, etablera sig som en försäljare av hälsokost med fokus på Omega 3. Bolaget vill sälja via eget försäljningsnätverk och via Amazon, främst på marknaden Sverige, Tyskland, Österrike, Storbritannien och USA.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Mer information

Det noterade företaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelade i början av november 2023 att de gör ett omvänt förvärv av Rosemonkey Ltd. Efter transaktionen kommer Rosemonkey Ltd att äga 95 % av aktierna i QuiaPEG, aktier som Rosemonkey sedan ska distribuera till sina ägare.

I mitten av januari 2024 meddelade QuiaPEG att de ingått avsiktsförklaring om att licensiera ut nuvarande verksamhet till SPAC-bolaget Net Zero Infrastructure plc (NZI), samt att NZI får en option på att köpa verksamheten.

Den 20 februari 2024 lämnade QuiaPEG in en formell ansökan till Nasdaq om fortsatt notering med anledning av det omvä

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner