Börsnotering av

EmbeddedArt AB

EmbeddedArt levererar produkter och konsulttjänster inom kärnområdena försvar, IoT och systemutveckling.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Lars Tegborg och Matti Kaikkonen.

Mer information

I mitten av februari 2024 meddelade det noterade företaget C Security Systems AB att de lägger ett bud på EmbeddedArt AB med aktier som betalning. Efter transaktionen skulle nuvarande ägare av EmbeddedArt AB bli ägare till 91 % av det gemensamma bolaget, dvs det är EmbeddedArt AB som noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv.

Uppdatering: Den 21 mars 2024 höll C Security Systems AB en extra bolagsstämma där man tog belut om att göra det omvända förvärvet av EmbeddedArt. Teckning av aktierna ska ske senast 24 april 2024. Dvs processen att notera EmbeddedArt flyter på.

Uppdatering: C Security Systems AB har bytt namn till EmbeddedArt Group AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner