Nyemission i

ZAZZ Energy of Sweden AB

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

ZAZZ Energy har planer på att notera sig under hösten 2020.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 8 juni 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nära nollvärdering på fyra kommande företrädesemissioner

Fyra företag inleder snart företrädesemissioner där pre-money-värderingen bara är något högre än noll.

Sex företag som noterar sig under februari

Sex företag som ska noteras under februari är ZAZZ Energy, Smart Valor, Purefun Group, Lyckegård, Move About och Hubbster.