Nyemission i

Urb-it AB

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser på den sista sträckan hem till mottagaren. Urb-it AB hette tidigare Urb-it & Associates AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Den som på avstämningsdagen är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken kommer erhålla tre (3) teckningsrätter per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt kommer ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Urb-it.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelseledamot och största aktieägare i Bolaget, Lage Jonason, avser att teckna sin pro rata-andel av Emissionen, varav upp till cirka 20 mkr kan komma att betalas genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Uppdatering: Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om cirka 56 procent av Företrädesemissionen har lämnats av bland annat Lage Jonason, Erik Mitteregger förvaltning AB och Gerald Engström och emissionsgarantier om cirka 44 procent har lämnats av garantigivare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Aktuella företrädesemissioner i logistik och batterimetaller

Två logistikföretag gör företrädesemissioner, nämligen Urb-it och MoveByBike. Vidare gör prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals en företrädesemission.

Urb-it har fått Ilija Batljan och IKEA som investerare

Urb-it har haft några jobbiga år men det har börjat gå bättre och nu har företaget fått bland annat Skandia, Ilija Batljan och IKEA som delägare via riktade emissioner.

Hjälmar, matkassar, ehandel, hissar och robotik mot notering

Fem företag som planerar att notera sina aktier är MIPS, Linas Matkasse, Urb-it, Unibap och Cibes.