Aktuella företrädesemissioner i logistik och batterimetaller

Två logistikföretag gör företrädesemissioner, nämligen Urb-it och MoveByBike. Vidare gör prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals en företrädesemission.

Urb-it – Verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser på den sista sträckan hem till mottagaren. Bolaget är idag verksamt i 13 städer i UK, Spanien och Frankrike och expanderar. Gör nu en företrädesemission på 195,8 Mkr till 10 öre per aktie. Delar av ägarbilden kommer sannolikt att förändras då pre-money-värderingen är 24,5 Mkr. Teckningsperiod är 30 november – 14 december.

Eurobattery Minerals – Ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineraler såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Gör nu en företrädesemission på 49,6 Mkr med möjlig överteckning på 15 Mkr till 3 kr per aktie. Teckningsperiod är 7-21 december.

MoveByBike – Transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst. Gör nu en företrädesemission på 5,2 Mkr med möjlig överteckning på 1,5 Mkr till 80 öre per aktie. Pre-money-värderingen är 6,55 Mkr. Teckningsperioden är 9-23 december.

Läs även: Tre spännande emissioner – en IPO, en spridingsemisison och en företrädesemission

Urb-it AB

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser på den sista sträckan hem till mottagaren. Urb-it AB hette tidigare Urb-it & Associates AB.