Nyemission i

Taurus Energy AB

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden – patenterade mikrobiologiska processer – till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:7. En (1) aktie berättigar till en (1) uniträtter i samma serie. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) unit av samma serie. En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 6 Mkr. Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget från den 5 september 2012 till den 14 september 2012. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Gondolin som noteras via Taurus Energy ser riktigt stökigt ut

Den norska destinationsutvecklaren Gondolin noterar sig på Spotlight via ett omvänt förvärv av Taurus Energy-skalet. Det verkar vara ett företag som befinner sig i en stor ekonomisk storm.

Skinteam Norge noteras inte på Spotlight – Taurus Energy är tysta

Taurus Energys omvända förvärv av Skinteam Norge blir inte av, är nu bara ett tomt skal. Märkligt nog har det varken kommit ett pressmeddelande från bolaget eller någon reaktion från Spotlight Stock Market.