Nyemission i

Taurus Energy AB

Ej tillgängligt

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden – patenterade mikrobiologiska processer – till etanolproducenter på en global marknad. Taurus Energy AB hette tidigare Taurus Petroleum AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Taurus har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK från bolagets två huvudägare (Forskarpatent i Syd AB och Kjell Stenberg) och garantiteckning om cirka 3,2 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 53 procent av den totala emissionslikviden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Gondolin som noteras via Taurus Energy ser riktigt stökigt ut

Den norska destinationsutvecklaren Gondolin noterar sig på Spotlight via ett omvänt förvärv av Taurus Energy-skalet. Det verkar vara ett företag som befinner sig i en stor ekonomisk storm.

Skinteam Norge noteras inte på Spotlight – Taurus Energy är tysta

Taurus Energys omvända förvärv av Skinteam Norge blir inte av, är nu bara ett tomt skal. Märkligt nog har det varken kommit ett pressmeddelande från bolaget eller någon reaktion från Spotlight Stock Market.