Nyemission i

Sweden Buyersclub AB

Sweden Buyersclub är en e-handelsplattform med återkommande medlemsintäkter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Sweden Buyersclub noteras på First North den 20 juni 2022.

Bolagets större aktieägare, Altira AB, Rustan Panday, Richard Båge, Daniel Soussan och Dan Castillo tillsammans med en grupp befintliga och nya investerare har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt cirka 15 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Neutral rekommendation till noteringen av Sweden Buyersclub

E-handelsföretaget Sweden Buyersclub gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation.