Neutral rekommendation till noteringen av Sweden Buyersclub

E-handelsföretaget Sweden Buyersclub gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation.

Sweden Buyersclub är en e-handelsplattform med återkommande medlemsintäkter. Företaget gör nu en noteringsemission på 25 Mkr och noteras sedan på First North den 20 juni. Bolagets större aktieägare, Altira AB, Rustan Panday, Richard Båge, Daniel Soussan och Dan Castillo tillsammans med en grupp befintliga och nya investerare har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt cirka 15 Mkr. Men hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärlden tycker att idén är lovande och tycker det är positivt att bolaget byggt upp en medlemsbas som ger löpande intäkter. Men verksamheten har gjort förlust under uppbyggnaden. Analysen mynnar ut i en neutral rekommendation.

”Samtidigt ska sägas att siffrorna nu ser ut att gå åt rätt håll. Bruttomarginalen ökar och förlusten dämpades 2021. Under 2022 ser bolaget ut att ta ett rejält tillväxtsprång om man extrapolerar det starka första kvartalet. I så fall ser uppsidan ut att vara bra nog för att investera i den här typen av bolag. Så vi vill inte helt avråda från att teckna, men börsklimatet är inte det bästa för olönsamma tillväxtbolag för närvarande och vi hade gärna sett något mer kvartal på den nya tillväxttrenden för att ge grön lampa”


Läs även: Nu kan det inte bli värre – köp Scandi Standard

Sweden Buyersclub AB

Sweden Buyersclub är en e-handelsplattform med återkommande medlemsintäkter.