Nyemission i

Swedbank AB

Swedbank är en bank med 9 miljoner privatkunder och 530 000 företagskunder. Företaget har fler än 430 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna och 190 kontor i Ukraina. Koncernen finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och Tokyo. I december 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda till 22 000.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. En befintlig aktie ger en teckningsrätt, två teckningsrätter ger rätt att teckna en stamaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter sker 22 september till 1 oktober.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fem aktier med hög direktavkastning år 2014

Fem intressanta aktier med hög direktavkastning år 2014. Bra investeringar för de flesta portföljer. Det handlar om Tieto, Oriflame, TeliaSonera, Tele2 och Swedbank.