Swedbank AB

Swedbank är en bank med 9 miljoner privatkunder och 530 000 företagskunder. Företaget har fler än 430 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna och 190 kontor i Ukraina. Koncernen finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och Tokyo. I december 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda till 22 000.
Nasdaq Stockholm
Finans
Bransch: Finans
Nasdaq Stockholm
Finans
Bransch: Finans

Fem aktier med hög direktavkastning år 2014

Det är ingen dålig direktavkastning som dessa fem aktier ger, speciellt inte om vi betänker det låga ränteläget. Det är

Swedbank AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner