Nyemission i

SciBase AB

Medicinteknikbolag som har tagit fram ett mätinstrument för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:12. En (1) befintlig aktie ger nio (9) teckningsrätter. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 52 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat styrelseledamöterna Tord Lendau, Matt Leavitt, Diana Ferro och Thomas Taapken och av ledningen i form av Simon Grant, Michael Colérus, Per Svedenhag, Tobias Bergenblad, Linn Olsen och Alf Laurell och av aktieägare i form av bland annat Van Herk Investments B.V. Garantiåtaganden har lämnats av externa garanter.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt tretton (13) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 7 mars – 21 mars 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Uppdatering: SciBase företrädesemission tecknades till 51 % med teckningsrätter och 25 % utan. 24 % får tecknas av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

SciBase skannar huden

SciBase kommer att ägas via teckningsoptioner

SciBase kommer till största del att ägas via teckningsoptioner som ges ut i de aktuella emissionerna. Låg fast lösenkurs och en löptid på fem år.

En triss i aktuella nyemissioner

Scibase och Moretime Financial Services gör emissioner inför notering, medan Latvian Forest gör en företrädesemission som redan noterat bolag.

Teckna SciBase inför noteringen

SciBase är inte en riskfri aktie, men Affärsvärlden rekommenderar att investerare tecknar sig i nyemissionen inför noteringen.

Tre bolag på väg mot börsen och marknaden

Tre företag som planerar att lista sina aktier på börsen eller annan marknadsplats. Jetshop, TiksPac och SciBase är alla i olika stadier.