Nyemission i

Prostatype Genomics AB

Ej tillgängligt

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 19:37. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en uniträtt. Trettiosju (37) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nitton (19) aktier och nitton (19) teckningsoptioner av serie TO 2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Tecknings- och garantiåtaganden: Prostatype Genomics har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 22,5 MSEK (motsvarande cirka 100 procent av initial emissionsvolym).

Teckningsoptioner av serie TO 2 har en inlösenperiod från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Lösenkursen kommer att vara samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Prostatype Genomics IPO för den spekulative

Prostatype Genomics gör en IPO på First North. Affärsvärlden har gjort en analys och kommer fram till att erbjudandet inte innehåller någon rabatt och främst är till för den spekulativa investeraren.

Sju nya noteringar i närtid

Sju företag som ska notera sina aktier i närtid är Implantica, Readly, ES Energy Save, LifeClean, GPX Medical, Curasight och Prostatype Genomics.

Chundsell Medicals tar in 5 MSEK för utveckling av nytt prostatacancertest

Chundsell Medicals, som har utvecklat cancerdiagnostiktestet Prostatype, har tagit in 5 miljoner kronor till utveckling av en CE-godkänd produkt. Bakom investeringen står både nationella och internationella affärsänglar samt Innovationsbron.