Sju nya noteringar i närtid

Sju företag som ska notera sina aktier i närtid är Implantica, Readly, ES Energy Save, LifeClean, GPX Medical, Curasight och Prostatype Genomics.

Implantica – Ett medtechbolag med verksamhet inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa. Gör en noteringsemission på upp till 1 265 Mkr och noterar sig sedan på First North den 21 september. Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, TIN Fonder, Skandia och Nordea Fonder har åtagit sig att teckna depåbevis till ett värde som motsvarar 800 Mkr. Se även intervju med vd.

Readly – Erbjuder obegränsad digital tillgång till ett stort urval av magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp. Ska göra en IPO på 450 Mkr denna månad och sedan noterar sig på Nasdaq Stockholm den 21 september. Befintliga aktieägare Swedbank Robur, Tredje AP-fonden och Consensus Småbolagsfond, tillsammans med nya investerare TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, C WorldWide Asset Management, Skandia Fonder och Skandia Liv har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för 390 Mkr. Se även intervju med vd.

ES Energy Save – Säljer kostnadseffektiva och smarta produkter, produktkoncept, system och tjänster baserade på värmepumpsteknik. Bolaget har nyligen tagit fram och utvecklat ett nytt produktkoncept inom sin teknikplattform, kallade Plug-in-Moduler, med fokus på både kommersiella fastigheter och för byggbolag. Gör en noteringsemission på upp till 23 Mkr och noterar sig på Spotlight den 30 september. Se även intervju med vd.

LifeClean – Bedriver forskning, utveckling och produktion inom spor-, bakterie- och virusdödande produkter. Gör nu en noteringsemission på 39,9 Mkr och noterar sig på First North den 1 oktober. Se även en inspelad presentation.

GPX Medical – Utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Gör nu en noteringsemission på 25,9 Mkr och börjar handlas på First North den 2 oktober.

Curasight – Har utvecklat ett koncept för PET-avbildning. Genom denna avbildning underlättar Curasights teknologi både diagnos och valet av cancerbehandling. Gör en noteringsemission på 32,7 miljoner danska kronor och noterar sig på Spotlight den 8 oktober. Affärsvärlden ger erbjudandet en teckna-rekommendation.

Prostatype Genomics – Har system som identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Ska göra en noteringsemission på 80 Mkr och sedan notera sig på First North denna höst.

Andra aktuella noteringar vi skrivit om tidigare:

Analytiker är positiv till Spotlight Groups IPO

Affärsvärlden ger en teckna-rekommendation till Exsitecs IPO

Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.