Nyemission i

Plexian AB

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

En unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Plexian noteras på First North den 14 april 2021.

Plexian har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 29 Mkr.

1 teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 14 - 28 januari 2022 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på First North under en period om 10 handelsdagar innan första dagen för teckning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Plexian misstänker tidigare VD för oegentligheter

Plexian misstänker sin tidigare VD samt leverantör av kort för oegentligheter. 20 miljoner kronor står på spel.

Dålig start på Plexians företrädesemission

Plexian inledde en företrädesemission i fredags, men aktien handlas under emissionskursen. Ledande befattningshavare och annan personal lämnar.

Fintech-bolaget Plexian noteras på Nasdaq First North

Fintech-bolaget Plexian gör en IPO på Nasdaq First North. Plattformen Edge lanserades i slutet av 2020 och omfattar initialt 300 000 svenska medlemmar hos Fitness24Seven.