Nyemission i

Pharmiva AB

Pharmiva ska förbättra den vaginala hälsan och minska risken för komplikationer genom att erbjuda säkra och effektiva behandlingar utan antibiotika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. Varje aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har mottagit teckningsförbindelser på halva totala emissionsbeloppet samt garantier på resterande emissionsbelopp.

Förutom företrädesemissionen gör Pharmiva även en riktad emission på 6,57 Mkr.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 64,9 procent inklusive teckningsförbindelser, innebärande att garantiåtagande om cirka 35,1 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Pharmiva IPO får neutral rekommendation av analytiker

Pharmiva gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker har gjort en analys och ger erbjudandet en neutral rekommendation.

Robotar, mattor, hälsa, skadedjursbekämpare, IoT, böcker, slamsugare och prisjämförelse noteras under 2021

Åtta företag som ska notera sina aktier under 2021 är Ekobot, RugVista, Pharmiva, Anticimex, AddSecure, Bokus, Norva 24 och Pricerunner.