Nyemission i

Ovzon AB

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation. Företaget planerar även att skicka upp sin första egna satellit.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Det återstående villkoren ska offentliggöras den 13 november 2023.

Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Bure Equity AB, Investment AB Öresund, Grignolino AB, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och Per Wahlberg samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning (däribland VD Per Norén), har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen. Därtill har vissa av Bolagets befintliga aktieägare, inklusive Bure Equity AB, Investment AB Öresund, Grignolino AB, Per Wahlberg och Bolagets VD Per Norén ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 19,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Ovzons företrädesemission tecknades till 99 % med företrädesrätt och 37 % utan företrädesrätt, dvs totalt 136 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Satellitbolaget Ovzon får köprekommendation

Affärsvärlden gav i fredags en köprekommendation till satellitbolaget Ovzon. För att vara ett bolag på First North så är ägarlistan ovanligt stark.

Tre aktuella nyemissioner

Tre företag som är aktuella med nyemissioner är JonDeTech, Ovzon och Urb-it, där de två första även står inför en notering.