Nyemission i

Oodash Group AB

Ej tillgängligt

Oodash Group är ett investmentbolag. Oodash Group AB hette tidigare EPTI AB. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via en accelererad book building-process anordnad av Corpura Fondkommission,

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Invajo inledde efter att marknaden stängt den 16 april 2021 en emission på ca 5 Mkr och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 19 april.

Uppdatering: Invajo tog in 10 Mkr till 4,78 kr per aktie.

Invajo meddelade även att de har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,1 Mkr avseende bolagets teckningsoptioner av serie 2020/2021, innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 2020/2021 är garanterad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Noteringarna innan nyår

Innan nyår noterar sig MTI Investment och Spacett. Vidare befinner sig EPTI och Curira Group under notering via omvända förvärv.

SaaS-bolaget Invajo gör en IPO, intervju med vd

SaaS-bolaget Invajo gör just nu en emission inför sin notering på First North. Intervju med grundaren Fredrik Berglund. När det gäller Corona, “Man skulle kunna säga att vi har haft en ofrivilligt bra tajming…”

Fyra intressanta företag som noteras under 2020

Fyra intressanta företag som ska notera sina aktier under 2020 är Stayble Therapeutics, Electrolux Professional, Invajo och Mobilaris.