SaaS-bolaget Invajo gör en IPO, intervju med vd

SaaS-bolaget Invajo gör just nu en emission inför sin notering på First North. Intervju med grundaren Fredrik Berglund. När det gäller Corona, “Man skulle kunna säga att vi har haft en ofrivilligt bra tajming…”

Varför startade ni Invajo?

För att det finns ett stort underliggande behov av effektiv digital hantering av både digitala och fysiska event.

Vilket problem löser Invajo?

Alla som vill genomföra ett event, oavsett om det är ett digitalt eller fysiskt event, behöver lägga ner tid på att hantera detta – skicka inbjudan, ta emot anmälningar, ta betalt för eventet, hantera deltagare, skicka påminnelser och instruktioner, genomföra eventet, och slutligen utvärdera.

Invajo hanterar denna process effektivt och användarvänligt och erbjuder samtidigt en funktionalitet som bevisligen ökar antalet bokningar och förbättrar upplevelsen för deltagaren.

Detta effektiviserar både tidsåtgång och leder till bättre resultat, vilket givetvis sparar pengar men höjer även värdet för vår betalande kund.

Vilken typ av kunder har ni och hur får ni nya kunder?

Eftersom vi tror på en tjänst för den breda massan så kan vi väl säga att det även speglar vår kundbas väldigt väl. Bland våra kunder hittar man några av de största bolagen i landet, myndigheter, kommuner och ideella organisationer, samt väldigt många små- och medelstora bolag av olika storlekar och från alla möjliga branscher. Då vi tydligt ser att nästan alla typer av bolag och organisationer måste hantera den här typen av bokningar i sin verksamhet så ser vi också en gigantisk underliggande potential för vår tillväxt.

Idag har vi en modell som är en blandning av inkommande leads och uppsökande försäljning. I vår nya plattform som bygger mycket på olika former av viralitet så förväntar vi oss en förflyttning mot klart större volymer av just inkommande leads.

Hur påverkas ni av Coronaviruset?

Precis som många andra företag så har vi fler medarbetare som jobbar hemifrån och färre på kontoret. Vad gäller vår verksamhet så ser vi en positiv påverkan främst i och med det oerhörda trycket på digitala möten och event. När människor inte kan mötas fysiskt så måste de mötas digitalt. Eftersom vår tjänst stödjer samtliga digitala mötesverktyg så blir det väldigt enkelt för kunderna att skapa och genomföra sina event på Invajos plattform. Vi ser också en ökning för digitala event där kunderna önskar ta betalt, vilket är mycket enkelt att hantera med vår tjänst.

Man skulle kunna säga att vi har haft en ofrivilligt bra tajming att en digital hantering av deltagare, oavsett vad bokningen avser – webinar, digitala event, live – är på agendan på bred front. Det ser vi bara som positivt och något som ska gynna vår plattform och därmed vår tillväxt över tid.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera?

Tror det är några enkla och fundamentala delar som är viktiga att adressera och som jag själv tycker borde vara vägledande.

Vi agerar i en marknad som är helt global med en extrem likviditet av bokningar världen över. Behovet finns alltså överallt och det är en marknad under utveckling. Vi behöver inte förändra några beteenden i sig. Vi har en bevisad produkt. Vi har en helt ny teknisk plattform för snar lansering. En plattform som kommer kunna erbjuda både fler och bättre tjänster med möjlighet till nya intäktsströmmar.

Allt ovan tycker vi själva tar ner risken markant, och i kombinationen med en minst sagt attraktiv värdering för SaaS-bolag borde det vara intressant att vara med på resan och göra en bra affär.

Läs mer om Invajo Technolgies IPO.

Oodash Group AB

Oodash Group är ett investmentbolag. Oodash Group AB hette tidigare EPTI AB. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.