Noteringarna innan nyår

Innan nyår noterar sig MTI Investment och Spacett. Vidare befinner sig EPTI och Curira Group under notering via omvända förvärv.

MTI Investment, ett investmentbolag med fokus på Östra Afrika, noteras på First North den 21 december. Läs tidigare intervju med vd.

Spacett, en SPAC som är något mindre än de som hittills noterats, gör sin debut på Spotlight den 27 december. Se tidigare intervju med vd.

Pågående omvända noteringar

Det pågår även två noteringar via omvända förvärv och i sådana processer är tiden då man anser bolaget noterat något mer flytande.

EPTI, som investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag, noterar sig på First North genom att överta Invajo. För att förbereda det hela så gjorde Invajo för några dagar sedan en emission på 55 Mkr där flera kända namn deltog.

Curira Group, som bedriver verksamhet inom personlig assistans under varumärket Lystra Personlig Assistans, noterar sig på NGM Nordic SME via CR Ventures. Formellt beslut ska tas den 27 december.

Oodash Group AB

Oodash Group är ett investmentbolag. Oodash Group AB hette tidigare EPTI AB. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.