Nyemission i

Oodash Group AB

Ej tillgängligt

Oodash Group är ett investmentbolag. Oodash Group AB hette tidigare EPTI AB. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via en accelererad bookbuilding-process anordnad av Corpura Fondkommission. Varje unit består av sju (7) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Invajo inledde en riktad emission på 10 Mkr efter att marknaden stängt den 5 november 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 6 november.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden 3 - 14 maj 2021, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett inlösenpris om 4,78 SEK.

Uppdatering: Invajo fick in 10,4 Mkr till 4,16 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Noteringarna innan nyår

Innan nyår noterar sig MTI Investment och Spacett. Vidare befinner sig EPTI och Curira Group under notering via omvända förvärv.

SaaS-bolaget Invajo gör en IPO, intervju med vd

SaaS-bolaget Invajo gör just nu en emission inför sin notering på First North. Intervju med grundaren Fredrik Berglund. När det gäller Corona, “Man skulle kunna säga att vi har haft en ofrivilligt bra tajming…”

Fyra intressanta företag som noteras under 2020

Fyra intressanta företag som ska notera sina aktier under 2020 är Stayble Therapeutics, Electrolux Professional, Invajo och Mobilaris.