Nyemission i

Oodash Group AB

Oodash Group är ett investmentbolag. Oodash Group AB hette tidigare EPTI AB. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Invajo noteras på First North den 14 april 2020.

Obs, 16 mars - 5 april 2020 är ett ungefärligt datum, i skrivande stund har bolaget inte kommunicerat några exakta datum.

Uppdatering: Teckningsperioden är 14-28 april 2020 och första handelsdag på First North 14 maj 2020.

16 Mkr av erbjudandet är säkrat via teckningsförbindelser.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden från och med 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Noteringarna innan nyår

Innan nyår noterar sig MTI Investment och Spacett. Vidare befinner sig EPTI och Curira Group under notering via omvända förvärv.

SaaS-bolaget Invajo gör en IPO, intervju med vd

SaaS-bolaget Invajo gör just nu en emission inför sin notering på First North. Intervju med grundaren Fredrik Berglund. När det gäller Corona, “Man skulle kunna säga att vi har haft en ofrivilligt bra tajming…”

Fyra intressanta företag som noteras under 2020

Fyra intressanta företag som ska notera sina aktier under 2020 är Stayble Therapeutics, Electrolux Professional, Invajo och Mobilaris.