Nyemission i

Nordic Mines AB

Nordic Mines bedriver idag prospektering efter guld och andra metaller i Norden men målet är att etablera gruvdrift i egen regi, varvid prospekteringen kan fortsätta parallellt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Nordic Mines största aktieägare Eldorado, som innehar cirka 13,8 procent av aktiekapitalet och rösterna och Lennart Schönning (genom bolag), Bolagets styrelseordförande, som innehar cirka 4,7 procent av aktiekapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 52 miljoner SEK eller cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen. Eldorado och Lennart Schönning kommer förskottera likvid för sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen genom kortfristiga lån och kommer, i den mån styrelsen bedömer det möjligt enligt aktiebolagslagen, betala tecknade aktier via kvittning.

Ett garantikonsortium bestående av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), Lennart Schönning (genom bolag) samt ett antal institutionella investerare har förbundit sig att garantera resterande del av emissionen, förutsatt att sedvanliga villkor är uppfyllda. Vissa åtaganden är vidare villkorade av att Bolaget erhåller medgivanden från kreditgivarna avseende ändring av lånevillkoren.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nordic Mines tvingas göra en nyemission

Det räckte inte med de två nyemissionerna under sommaren, nu tvingas Nordic Mines att göra ytterligare en.

Nordic Mines – En köpvärd aktie för den riskvillige

Affärsvärlden anser i onsdagens att Nordic Mines är en köpvärd aktie för den riskvillige. En rimlig värdering på aktien nästa år är 60-70 kr, jämfört med gårdagens stängningskurs på 38 kr.