Nyemission i

NeoDynamics AB

Ej tillgängligt

NeoDynamics är ett medicintekniskt bolag byggt på forskning utförd vid Karolinska institutet. Bolagets mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets befintliga aktieägare, däribland VD Anna Eriksrud och styrelseordförande Ingrid Salén, uppgående till cirka 27,8 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 41,5 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.

Uppdatering: 53 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades cirka 1 procent av företrädesemissionen utan företrädesrätter. Resterande cirka 46 procent av har tilldelats emissionsgaranterna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Huvudägare lånar ut 30 Mkr till NeoDynamics som ska avnoteras

Det finansiellt stressade företaget NeoDynamics som ska avnoteras får hjälp av sina huvudägare som nu har lånat ut 30 miljoner kronor till bolaget.

NeoDynamics ska ansöka om avnotering – finns ett aktivt budpliktserbjudande

NeoDynamics ska ansöka om avnotering, upplever att den låga aktiekursen skapar hinder för att anskaffa kapital. Finns ett aktivt budpliktserbjudande, så aktieägare kan sälja om de vill kliva av.