NeoDynamics ska ansöka om avnotering – finns ett aktivt budpliktserbjudande

NeoDynamics ska ansöka om avnotering, upplever att den låga aktiekursen skapar hinder för att anskaffa kapital. Finns ett aktivt budpliktserbjudande, så aktieägare kan sälja om de vill kliva av.

NeoDynamics har trots brygglån och företrädesemission inte tillräckligt med kapital. Styrelsen upplever att den låga aktiekursen är ett problem för att inhämta kapital och tror att förutsättningarna blir bättre i en onoterad miljö. Man lyfter även fram att det skulle sänka en del kostnader.

Salénterprise kom upp i över 30 procent av aktierna i senaste företrädesemissionen och har därför lagt ett budpliktsbud till 1 krona per aktie. Övriga aktieägare har därför ett val:

  • Acceptera att det inte blev en bra investering och få 1 krona per aktie här och nu.
  • Behålla aktierna och fortsätta vara med på resan i en onoterad miljö.

NeoDynamics AB

NeoDynamics är ett medicintekniskt bolag byggt på forskning utförd vid Karolinska institutet. Bolagets mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.