Nyemission i

Kontigo Care AB

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission, men det går bra att teckna utan företrädesrätt då målet är att uppnå en bred spridning inför noteringen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter nyemissionen, som är säkerställd i sin helhet, noteras Kontigo Care på First North.

För varje femtal tecknade och tilldelade aktier medföljer vederlagsfritt en (1) teckningsoption som berättigar till nyteckning av lika många aktier till en teckningskurs om 9,50 kr t o m den 31 maj 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Revolutionerande teknik mot notering

“Det är den största innovationen inom beroendevård på årtionden. Vi är övertygade om att TripleA kommer att förändra hur beroendevården bedrivs på global nivå.” Nyemissioner.se har varit i Uppsala och intervjuat grundaren till medtech-företaget som noteras på First North i juni.

Kontigo Care har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata

Uppsala Innovation Centre-bolaget Kontigo Care har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata, som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential.

Förstärker vården med modern it-teknik

Kontigo Care gör en nyemission och står inför en notering under 2015. Bolagets första produkt och tjänst, TripleA, förbättrar den alkoholrelaterade beroendevården. Nyemissioner.se har gjort en intervju med företagets marknadschef Johan Berg.

En trippel i kommande noteringar

Tre aktier som ska noteras. Det nya fastighetsbolaget Torslanda Property Investment, Kontigo Care som hjälper alkoholberoende personer att förbli nyktra på ett modernt sätt och dialysföretaget Diaverum.