Nyemission i

KebNi AB

Ej tillgängligt

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. En (1) unit består av en (1) nyemitterad B-aktie och en (1) vidhängande teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har KebNi ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 25,8 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 6,5 MSEK. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 85 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande teckningsförbindelser och bottengarantin, 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen.

Tre (3) teckningsoptioner berättigar, under perioden 16 januari – 27 januari 2023, till teckning av en (1) ny B-aktie i KebNi till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KebNis aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 januari – 13 januari 2023, dock lägst 0,45 SEK och högst 1,00 SEK per aktie. Detta innebär att KebNi, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 32,2 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Kebni visar positivt rörelseresultat för första gången

Kebni visade under första kvartalet ett positivt rörelseresultat för första gången. VD Torbjörn Saxmo säger att det inte finns några planer på en nyemission utan att man räknar med att klara sig på bankfinansiering.

Kebni får sin andra volymorder från Saab värd 79,8 Mkr

Kebni har erhållit sin andra beställning på skräddarsydda sensorenheter till Saabs NLAW. Ordervärdet är 79,8 Mkr och leveranserna är planerade till 2024.

KebNi får volymorder på 76 Mkr

KebNi meddelade i fredags eftermiddag att de har fått sin första volymorder från Saab och att den är på hela 76,4 Mkr. Kebni har för övrigt en smått otrolig historia.

ASTG skapar stabilitet i en föränderlig värld

ASTG är verksamt inom satellitkommunikation och precisionsinertiella sensorer. Bolagets kunder återfinns vanligtvis inom försvar, kryssningsrederi, samt bland systemintegratörer som fokuserar på offshore-, gas- och oljeindustrin.