Kebni får sin andra volymorder från Saab värd 79,8 Mkr

Kebni har erhållit sin andra beställning på skräddarsydda sensorenheter till Saabs NLAW. Ordervärdet är 79,8 Mkr och leveranserna är planerade till 2024.

Kebni har erhållit sin andra volymorder under ett ramavtal med Saab. Beställningen omfattar produktion och leverans av skräddarsydda IMU:er (Inertial Measurement Units) till Saabs pansarvärnssystem NLAW. Ordervärdet uppgår till 79,8 Mkr och leveranserna är planerade till 2024.

”Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Saab, där vi konsekvent har uppfyllt projektets stränga kvalitetskrav och tidsramar. För oss är denna andra volymorder ett bevis på ett framgångsrikt partnerskap. Eftersom produktionen för den första volymordern från Saab kommer att inledas inom några dagar är vi glada över att säkra denna första uppföljningsorder, som kommer att säkerställa kontinuerlig produktion och gradvis ökade leveranstakter under 2024”, säger Torbjörn Saxmo, VD på Kebni.

I juni 2020 tilldelade Saab Kebni ett ramavtal för att utveckla och leverera en skräddarsydd IMU, en avancerad sensorenhet som möjliggör exakt stabilisering och navigering, till pansarvärnssystemet NLAW. Tidsplanen för utvecklingsprojektet accelererades kraftigt i april 2022, och den första volymordern värd 76 MSEK offentliggjordes i oktober 2022.

Läs även: Saab får beställning på NLAW från Storbritannien

KebNi AB

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.