Nyemission i

Irisity AB

Ej tillgängligt

Irisity utvecklar och erbjuder framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Irisity AB hette tidigare Mindmancer AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 21 september 2023 inledde Irisity en riktad emission på 35 Mkr.

Irisitys styrelseordförande Ulf Runmarker samt styrelseledamöterna Anders Trygg och Christian Andersson har direkt eller indirekt (privat och/eller via bolag) förbundit sig att teckna aktier i den Riktade Emissionen för ett belopp motsvarande totalt 16 MSEK.

Uppdatering: Irisity fick in 39 Mkr till 5 kr per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 2,0 procent mot stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fondförvaltare rekommenderar aktier på Aktietorget och First North

Fondförvaltare för AMF Aktiefond Småbolag rekommenderar aktier på Aktietorget, First North och andra marknadsplatser.

Triss i nynoterade kursraketer

Veckan som gick bjöd på tre nya noteringar som alla blev riktiga kursraketer. Alla tre aktier avslutade veckan med en uppgång på över 70 % jämfört med emissionskursen.

Det heta företaget Mindmancer listas på First North

Mindmancer är det heta svenska företaget vars försäljning växer med 50 % per år. Nu tar det uppmärksammade företaget steget till First North under september.