Nyemission i

Intervacc AB

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:3. Den som på avstämningsdagen är registrerad som ägare erhåller 1 teckningsrätt per 1 aktie. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna 4 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Intervacc har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 49 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fastigheter, djurläkemedel och drug delivery är köpvärt

Tidningen Börsveckan har analyserat sju företag denna vecka och hittar tre aktier som är köpvärda.

Djurhälsovård – en marknad med stor potential

Svenska Intervacc listat på NASDAQ First North utvecklar nya vacciner för att möta det ökade behovet av god djurhälsa. En nyemission ska nu möjliggöra storskalig tillverkning av Strangvac, deras vaccin mot kvarka.

Intervaccs första produkt har genomgått lyckade kliniska prövningar

Intervacc’s första vaccin-produkt Strangvac har genomgått lyckade kliniska prövningar, samtidigt som företaget nu börjar titta på vilka ytterligare möjliga produkter som kan utvecklas med den underliggande unika teknologin.

Intervju med Intervacc som planerar för en notering

Intervacc är ett bioteknikföretag med fokus på djurhälsa som tagit fram ett biverkningsfritt vaccin för en mycket kostsam infektionssjukdom. Gör nu en nyemission och planerar för en notering under tidigare delen av 2017. Vi har gjort en intervju med VD Jan-Ingmar Flock.