Nyemission i

Intellego Technologies AB

Ej tillgängligt

Intellego Technologies utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett fåtal investerare. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2023/2025.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 30 SEK, motsvarande 134 procent av teckningskursen per aktie i Nyemissionen, under perioden från och med den 16 juni 2025 till och med den 27 juni 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Intellego Technologies – Världsledande teknikutvecklingsbolag inom färgförändrande indikatorer för UV gör en IPO

Intellego Technologies är ett världsledande teknikutvecklingsbolag inom färgförändrande indikatorer för UV. Gör nu en IPO på Nasdaq First North med sista teckningsdag den 11 juni.

6 noteringar i närtid och längre fram under 2021

6 företag som ska notera sina aktier under 2021 är Hemply Balance, Hemnet, Ngenic, Intellego Technologies, Nordic Asia Investment Group och en avknoppning från Momentum Group.