Nyemission i

Intellego Technologies AB

Intellego Technologies utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Intellego Technologies noteras på First North den 24 juni 2021.

Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 10 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Intellego Technologies – Världsledande teknikutvecklingsbolag inom färgförändrande indikatorer för UV gör en IPO

Intellego Technologies är ett världsledande teknikutvecklingsbolag inom färgförändrande indikatorer för UV. Gör nu en IPO på Nasdaq First North med sista teckningsdag den 11 juni.

6 noteringar i närtid och längre fram under 2021

6 företag som ska notera sina aktier under 2021 är Hemply Balance, Hemnet, Ngenic, Intellego Technologies, Nordic Asia Investment Group och en avknoppning från Momentum Group.