Nyemission i

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Ej tillgängligt

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ej namngivna investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

H&D Wireless gör en riktad emission på 1,5 Mkr. Investerarna får även teckningsoptioner. Investerarna ger även ett lån på 2 Mkr och ett lånelöfte på ytterligare 2 Mkr.

En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden 30:e juni 2022 - 30:e juni 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,265 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 1,7 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

H&D Wireless ansöker om företagsrekonstruktion

H&D Wireless meddelade denna eftermiddag att de har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning och ansöka om företagsrekonstruktion. Budgivaren på en stor del av verksamheten valde att inte gå vidare.

Lösningar i centrum när industrin tar nästa steg mot digitalisering

Med två av Sveriges största verkstadsföretag som beställare ligger H&D Wireless i täten bland de teknikleverantörer som möjliggör industrins digitalisering. Nu tar bolaget in nytt kapital för att kunna ta tillvara på fler affärsmöjligheter.
– Vi får varje vecka bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Pär Bergsten, VD och grundare för H&D Wireless.

Fyra aktuella nyemissioner inför notering

Fyra aktuella nyemissioner i bolag som står inför en notering är de i H&D Wireless, FlexQube, Scout Gaming och Bio-Works Technologies.