H&D Wireless ansöker om företagsrekonstruktion

H&D Wireless meddelade denna eftermiddag att de har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning och ansöka om företagsrekonstruktion. Budgivaren på en stor del av verksamheten valde att inte gå vidare.

H&D Wireless meddelade denna eftermiddag att de har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning och ansöka om företagsrekonstruktion.

I mitten av december hade en budgivare ingått en avsiktsförklaring om att köpa en stor del av H&D Wireless verksamhet vilket skulle gett H&D Wireless 17 miljoner kronor samt minskat de löpande kostnaderna med 1,5 miljoner kronor per månad. Den budgivaren valde idag att inte gå vidare i processen. Det fick i sin tur konsekvensen att H&D Wireless inte kan hantera sin ekonomiska situation.

Rekonstruktion bedöms vara en nödvändig åtgärd för att ge bolaget det andrum som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att bolagen tillfälligt ställer in sina betalningar i berörda bolag. De bolag som berörs är HDW Holding, HDW Sweden AB, HDW Connectivity och HDW IoT Labs. Beslutet berör inte bolagen H&D Wireless Dalumverken AB, MVV IT AB eller Fastighets AB Silarp.

Marknaden för mindre bolag som behöver kapital är för tillfället tuff, det är inte längre en självklarhet att kunna få in nytt kapital via en nyemission.

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.