Nyemission i

ExpreS2ion Biotech Holding AB

Ej tillgängligt

ExpreS2ion Biotechnologies är en kontraktsutvecklare som specialiserar sig på utveckling av cell-linjer och processer baserade på Drosophila S2-celler.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:6. Aktieägare erhåller för varje 1 innehavd aktie 7 uniträtter. 6 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit, som består av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO 10 och 1 teckningsoption av serie TO 11.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med Företrädesemissionen har en majoritet av Bolagets styrelse och ledning uttryckt sin avsikt att teckna Units om totalt cirka 0,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har externa investerare lämnat garantiåtaganden i enlighet med sedvanliga villkor om totalt cirka 29,7 MSEK, motsvarande cirka 49,5 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden till ett belopp om cirka 30,0 MSEK, motsvarande cirka 50,1 procent av Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 10 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 14 november 2024, dock lägst aktiernas kvotvärde och högst 1,5 kronor per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 10 kan utnyttjas under perioden från och med den 20 november 2024 till och med den 4 december 2024.

En (1) teckningsoption av serie TO 11 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 12 september 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,75 kronor per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 11 kan utnyttjas under perioden från och med den 18 september 2025 till och med den 2 oktober 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fördubblad omsättning under 2017 – nu siktar ExpreS2ion på större mål

ExpreS2ion Biotechnologies dubblerade nästan sin omsättning under 2017. Nu är bolaget redo för nya och större utmaningar och uppgifter. Intervju med vd Steen Klysner.

Intervju med ExpreS2ion Biotech som står inför notering

ExpreS2ion Biotech är något så unikt som ett bioteknikföretag som har löpande intäkter, i kombination med potentialen av framtida uppsidor. Företaget gör just nu en nyemission inför sin notering, vi har intervjuat VD Steen Klysner.

Rekonstruktion, bioteknik, medtech och industri mot notering

Företag som står inför kommande noteringar av sina aktier är FrontOffice, ExpreS2ion Biotechnologies, Irras, Flexenclosure och Initiator Pharma.