Intervju med ExpreS2ion Biotech som står inför notering

ExpreS2ion Biotech är något så unikt som ett bioteknikföretag som har löpande intäkter, i kombination med potentialen av framtida uppsidor. Företaget gör just nu en nyemission inför sin notering, vi har intervjuat VD Steen Klysner.

Vad gör ExpreS2ion Biotech?

ExpreS2ion säljer produkter, tjänster och licenser baserad på en unik, patenterad plattform, ExpreS2, som vi har utvecklat och speciellt anpassat för utveckling och produktion av nya vacciner och diagnostik.

Ni skiljer er alltså från andra bioteknikföretag som utvecklar läkemedel? Kan man säga att de är era kunder?

Absolut, men potentiellt också samarbetsparters beroende på hur de olika projekten avtalas. En annan viktig skillnad är också, att vi får en liten ägandedel av många projekt via licensavtal, och därmed minimerar vi risken jämfört med företag med färre produkter, som de själva betalar utvecklingen för.

Vilken typ av företag är era kunder? Är det stora eller små företag?

Vi har en växande och blandad kundbas med fler än 50 kunder globalt, vilka omfattar allt från de store läkemedelsbolagen till forskningsinstitutioner, bland annat F. Hoffman–La Roche, Novartis Pharma och Oxford University.

Hur ser intäktsmodellen ut för er?

Bolaget lever på daglig basis av att sälja tjänster, support, produkter och licenser, och även av finansierade samarbeten. Dessutom ligger det en viktig långsiktig intäkt från milstolpsbetalningar och royalties, när vacciner utvecklade med hjälp av ExpreS2-plattformen går i klinisk utveckling eller på marknad hos licenstagare.

Hur stor är marknaden?

Vi är dels aktiva i det man kallar ”vaccinteknologi”-marknaden som uppskattas till mera än 30 miljarder USD idag och som förväntas att hålla en tvåsiffrig årlig tillväxttakt. Dessutom är vi också aktiva inom immunterapi som t.ex. cancer och diagnostik, som ökar marknadspotentialen för vår plattform betydligt.

Hur ser risknivån ut i företaget och finns det några speciella uppsidor?

Som nämnt tidigare, har vi en betydlig reducerad risk jämförd med vanlig bioteknik, då vi faktiskt har en modell där vi tjänar pengar. Å andra sidan har vi inte samma kontroll över utvecklingen i de enskilda projekten, vilket också är grunden till att vi sprider oss på många projekt och kunder. En helt speciell uppsida är då, att vi på sikt även får milstolps- och royaltybetalningar på framgångsrika projekt utan att vi har tagit kostnaden på utvecklingen.

Vilken är den största utmaningen ni har framför er?

Den största utmaningen är att penetrera den attityd av “not invented here” som finns hos många av de stora bolagen och att få dem att ta in ett nytt system i deras produktion. Vi försöker att tillmötesgå detta dels via att få vårt system in tidigt i utvecklingen hos de som sedan säljer projekt till Big Pharma och dels via att helt enkelt vara bättre än konkurrerande system.

Ni gör nu en nyemission inför er notering, vad ska de pengarna användas till?

Det primära målet är att utvidga vår marketing och våra säljaktiviteter för att kunna fasthålla och utvidga vår position på nyckelmarknader och även direkt sikta på så kallade bioclusters, där det finns mycket potential och resurser. Det kommer å ena sidan ge en grund för en större kundbas och projektportfölj, men också öppna möjlighet för att ta större ägarskap i utvalda projekt.

Avslutningsvis, vill du säga något till de som funderar på att investera i ExpreS2ion Biotech?

Ja, gärna. Om man ser potentialen inom bioteknik och utveckling av biologiska läkemedel men ogillar en affärsmodell med väldigt lång tid utan intäkter och hög risk, då erbjuder ExpreS2ion Biotech en unik chans att göra en investering i ett spännande bioteknikbolag med låg risk och långsiktigt stort potential.

Läs mer om ExpreS2ion Biotechs nyemission och notering på First North.

ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotechnologies är en kontraktsutvecklare som specialiserar sig på utveckling av cell-linjer och processer baserade på Drosophila S2-celler.