Fördubblad omsättning under 2017 – nu siktar ExpreS2ion på större mål

ExpreS2ion Biotechnologies dubblerade nästan sin omsättning under 2017. Nu är bolaget redo för nya och större utmaningar och uppgifter. Intervju med vd Steen Klysner.

Hur vill du beskriva er verksamhet?

ExpreS2ion är ett bolag som arbetar med utveckling av vacciner, immunterapi och diagnostik. Verksamheten är baserad på den patenterade, konkurrenskraftiga produktionsplattformen ExpreS2, som är speciellt designad för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Bolaget är idag en internationellt erkänd aktör inom tjänster och produkter, med en rad partners och kunder inom utveckling av innovativa nya vacciner, immunterapi och diagnostik. Sedan 2017 utvecklar bolaget även egna produkter genom ett nytt joint venture, AdaptVac.

Bolaget genererar, till skillnad från de flesta andra mindre biotechbolagen inom området, intäkter via direkt produktförsäljning (kit, reagenser och proteiner), betalda utvecklingsarbeten samt licenser till bolagets patenterade plattformsteknologi. Via ägarskapet av ExpreS2, förväntar sig bolaget också på sikt att generera milstolpsbetalningar och royalties för kunders och partners projekt, som går vidare i utveckling. Slutligen förväntas egna projekt från AdaptVac att generera betydande intäkter framöver.

Affärsmodellen omfattar således både intäktsgenererande aktiviteter inom utveckling av vacciner, immunterapi och diagnostik, samt delvist eller fullt ägarskap och utveckling av utvalda projekt med fokus på utlicensiering, partnerskap eller försäljning.

Hur har verksamheten utvecklats under 2017?

Bolaget har nästan fördubblat sin omsättning jämfört med föregående år som en effekt av en ökad marknadsföringsinsats. Vi har ingått flera forskningslicenser och tre kommersiella licenser. Bolaget har klivit in i segmentet biologiska läkemedel med Abivax-samarbetet gällande ett Ebola-antiserum samt ingått två större ramavtal gällande diagnostik, som kommer kunna ge oss löpande intäkter framöver. Två malariaprojekt baserat på vår plattform har enligt plan gått in i kliniska studier och vi arbetar bland annat med ett nytt Zika-vaccin under ett Eurostars-bidrag tillsammans med en grupp från Köpenhamns Universitet och ett mindre svenskt bolag, Abera Bioscience. Slutligen har vi etablerat ett nytt joint venture-bolag baserat på en banbrytande ny teknologi samt ingått avtal, som ger oss tillgång till GMP-produktion och andra kompetenser. Bolaget har därmed ompositionerat sig i marknaden och är nu redo för nya och större utmaningar och uppgifter.

Ni har även grundat joint venture-bolaget AdaptVac ApS under 2017, kan du berätta mer om den satsningen?

Joint venture-bolaget AdaptVac är baserat på en VLP (Virus Like Particle)-plattform och grundades 2017 tillsammans med ett spinout-bolag från Köpenhamns Universitet, NextGen Vaccines, som omfattar uppfinnarna av plattformen. Det betyder att vi inte bara har tillgång till en teknologiplattform, utan även en pipeline där vi redan under samma år kunnat presentera ett solitt proof of concept i djur för det första projektet inriktat mot bröstcancer. Bara det första projektet värderar vi konservativt till ett riskjusterat värde om över 100 MSEK, vilket indikerar värdet på denna nya tillgång, som vi förväntar oss mycket av – dels i form av ytterligare projekt och dels genom tillgång till VLP-teknologin tillsammans med vår egen plattform.

Vilken är er största utmaning?

Verksamheten utvecklar sig på ett fördelaktigt sätt, och vi ser stor potential i vår plattform och kärnverksamhet, där vi ser en direkt sammankoppling mellan marknadsaktiviteter och försäljning. Marknaden för vår teknologi är långt ifrån mättad, och en optimal expansion av kärnverksamheten med ökad vinstmarginal och lönsamhet på marknaden kommer att kräva ytterligare kapital.

Samtidigt är AdaptVac i en situation där värdet kan öka i bolaget, om det finns kapital till att understödja verksamheten både under utvecklingen och förhandlingen kring det första projektet AV001 och till dessutom att aktivera fler projekt. Det kan dels handla om bryggfinansiering eller lån till bolaget, eller att vi ökar vår ägarandel i enskilda produkter.

ExpreS2ion har dessutom ett starkt nätverk inom forskningsinstitutioner och bolag. Med vår egen plattform har vi potential att etablera ytterligare aktiviteter av högre värde baserat på synergi mellan ny teknologi och bolagets plattform.

Som helhet är den största utmaningen att fortsätta en balanserad, optimal utveckling av bolaget som bevarar den ursprungliga balansen mellan en låg risk i kärnverksamheten och ett optimalt utnyttjande av synergier till att utveckla tillgångar med högt värde.

Vad hoppas ni uppnå under 2018?

Vi hoppas på ytterligare bygga ut och stabilisera kärnverksamheten, bland annat genom att ingå i större utvecklingssamarbeten, att vi påbörjar att generera löpande intäkter från de nya diagnostiksamarbetena samt fortsätter addera ytterligare kunder och ökad försäljning.

Vi förväntar oss att se de första partner och avtal kring AdaptVacs teknologi och/eller projekt och vi förväntar oss även att identifiera ny teknologi med synergi till vår egen plattform, som ska kunna styrka vår position och öka vår andel i partnerprojekt.

Ni gör nu en nyemission på 19,2 miljoner kronor, vad ska ni använda pengarna till?

Ovanstående utveckling är för närvarande begränsat av bolagets rörelsekapital och intäkter. Vi bedömer att ett utökat rörelsekapital signifikant kan accelerera den övergripande utvecklingen för bolaget mot att bli ett oberoende, lönsamt låg risk/hög potential-företag, och det skulle samtidigt utgöra basen för ett större värdeskapande för våra aktieägare. Vi ser en mycket god utvecklingspotential för både ExpreS2ion och AdaptVac inför de kommande åren och är övertygade om, att den nyemission som vi nu genomför kommer att spela en viktig roll i att ta tillvara på denna potential. Pengarna ska alltså användas till att optimera och accelerera utvecklingen, både för ExpreS2ions kärnverksamhet och plattform, samt AdaptVac och potentiella nya projekt.

Läs mer om ExpeS2ions nyemission

ExpreS2ion Biotech Holding AB

ExpreS2ion Biotechnologies är en kontraktsutvecklare som specialiserar sig på utveckling av cell-linjer och processer baserade på Drosophila S2-celler.