Nyemission i

Ekobot AB

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemission omfattas till cirka 16,40 procent av teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK i enlighet med tidigare ingångna låneavtal. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Uppdatering: Ekobots företrädesemission tecknades till 9,16 % med företrädesrätt och 16,82 % utan. Dvs totalt 25,98 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Pilar pekar åt två håll

Ekobot ger upp – blir ett skal för notering via omvänt förvärv

Intresset för Ekobots företrädesemission var lågt vilket gör att verksamhet och bolag nu går skilda vägar. Verksamheten överlåts och kvar blir ett First North-noterat skal som är redo för ett omvänt förvärv.

Ekobot säljar autonoma jordbruksrobotar till ledande grönsaksodlare

Ekobot utvecklar autonoma, självkörande, jordbruksrobotar. I år har man bland annat fått beställningar från en av Nederländernas största grönsaksodlare samt en av Sveriges främsta producenter av matlök. Vi har ställt några frågor till VD Erik Jonuks för att få veta mer.

Fyra aktuella noteringsemissioner och en företrädare

Inuheat, Sensidose, Arctic Blue Beverages och Skolon gör noteringsemissioner. Ekobot gör en företrädesemission.