Nyemission i

Ecoclime Group AB

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter genomförd nyemission kommer Ecoclime att listas på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tillväxtverket satsar på Ecoclimes taksystem för inomhuskomfort

I hård konkurrens med en rad olika miljöteknikföretag i Sverige har Ecoclime tilldelats 0,9 Mkr för att utföra en referensinstallation av ett kostnads- och energieffektivare innertaksystem för fastighetskomfort. En helt ny möjlighet öppnas nu upp betydligt tidigare.

Ecoclime ökar försäljningstakten

Ecoclime gör just nu en nyemission för att skala upp takten på försäljningen. Vid en presentation i veckan stod det klart att affärerna redan har fått en rejält fart.

Världens bästa komfortkyla med Ecoclime

Ecoclime är ett företag som erbjuder världens mest kostnadseffektiva, energisnåla och komfortabla lösning för inomhuskomfortkyla. Företaget gör nu en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Vi har pratat med Ecoclimes VD Lennart Olofsson för att få veta mer.