Nyemission i

Duearity AB

Ej tillgängligt

Duerity utvecklar produkter och tjänster mot tinnitus under varumärket Tinearity.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:13. Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent, varav cirka 25 procent genom teckningsförbindelser och cirka 55 procent genom garantiåtaganden. De två institutionerna JEQ Capital AB och Exelity AB samt Jinderman & Partners AB är ensamma garanter i Företrädesemissionen och åtar sig samtidigt att investera, motsvarande 5 MSEK, direkt i Bolaget genom övertagande av teckningsrätter. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 16 procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

IPO-aktuella Duearity behandlar tinnitus på ett sätt som är praktiskt i vardagen

Duearity gör just nu en IPO på First North. Företaget tar fram lösningar som behandlar tinnitus på ett sätt som är praktiskt i vardagen. Med hjälp av AI kan lösningen optimeras för varje enskild användare.