IPO-aktuella Duearity behandlar tinnitus på ett sätt som är praktiskt i vardagen

Duearity gör just nu en IPO på First North. Företaget tar fram lösningar som behandlar tinnitus på ett sätt som är praktiskt i vardagen. Med hjälp av AI kan lösningen optimeras för varje enskild användare.

Duearity vänder sig till en stor marknad som omfattar 100-tals miljoner personer som lider och besväras av den mycket utbredda hörselåkomman tinnitus. Duearity ska erbjuda personer som lider av tinnitus unika tekniska lösningar som kan bidra till att behandla och lindra symptomen.

Duearity ser goda möjligheter att snabbt generera kassaflöde, samt uppnå break-even och vinst under 2022. Det räcker med att ungefär 1 600 användare ska köpa företagets produkt och endagsplåster för att uppnå break-even, vilket får anses vara en liten grupp i förhållande till marknadens storlek och produktens potential.

Duearitys produkt syftar till att applicera en fungerande behandling för tinnitus praktiskt i vardagen. Det finns en rad fördelar med Duearitys produkt:

  • Den bygger på vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod vilket innebär att det inte krävs några patientstudier eller -tester. De första vetenskapliga studierna genomfördes redan på 1990-talet.

  • Det unika med Tinearity är att den är mycket liten, motsvarande ett mynt, och placeras bakom öronen med hjälp av endagsplåster. De lösningar som finns idag och som bygger på Bone Conduction Technology kräver en bygel som löper från det ena örat till det andra.

  • Konstruktionen av enheten och plåster och hur enheten fästs vid plåstret innebär att alternativa plåster eller tejper inte kan användas

  • Tinearity utgör inte ett hinder för personer som behandlar sin tinnitus. Alternativa lösningar kan till exempel inte användas när man ligger ner, sover, utövar vissa sporter och fritidsaktiviteter eller i arbetet

  • Duearitys lösning innebär att örongången är fri. Flera alternativa lösningar innebär att man placerar ”ear plugs” i öronen vilket leder till obehag och utgör ett hinder för behandling såväl dagtid som nattetid.

Tinearity AI

Tinearity-AI är en systemlösning som består av en kombination av en Activity watch, en app och molntjänst samt Tinearity och som samlar in information som är värdefull för personer med tinnitus och för forskare och audionomer i behandlingen av patienter med tinnitus.

Tinearity-AI är en unik innovation som utgår ifrån det faktum att flertalet personer med tinnitus upplever en varierad tinnitussymptom över tid beroende på olika situationer som uppstår i vardagen. Symptomen förvärras av olika situationer under arbetet eller under fritiden. Men för många är det ytterst svårt att avgöra vad som ”triggar” en försämring.

Intervju med vd Fredrik Westman

Läs mer om Duearitys noteringsemission.

Duearity AB

Duerity utvecklar produkter och tjänster mot tinnitus under varumärket Tinearity.